" /> Đường sức từ của nam châm – CÔNG TY TNHH NAM CHÂM ĐẠI VIỆT

Đường sức từ của nam châm

Đường sức từ của nam châm nhìn nó như thế nào? Và nó thay đổi ra sao đối với môi trường xung quanh?

Dưới dây có vài trường hợp của đường sức từ nam châm.

 • Đường sức từ của nam châm đĩa trong không gian tự do
 • Đường sức từ của nam châm đĩa khi đặt tấm thép mỏng ở một bên
 • Đường sức từ của nam châm đĩa khi đặt tấm thép mỏng ở cả 2 bên
 • Đường sức từ khi ghép 2 nam châm đĩa với nhau
 • Đường sức từ khi đặt 2 nam châm đĩa hút nhau ở khoảng cách gần
 • Đường sức từ khi đặt 2 nam châm đĩa đẩy nhau ở khoảng cách gần
 1. Đường sức từ của nam châm đĩa trong không gian tự do

 1. Đường sức từ của nam châm đĩa khi đặt tấm thép mỏng ở một bên

 1. Đường sức từ của nam châm đĩa khi đặt tấm thép mỏng ở cả 2 bên

 1. Đường sức từ khi ghép 2 nam châm đĩa với nhau

 1. Đường sức từ khi đặt 2 nam châm đĩa hút nhau ở khoảng cách gần

 1. Đường sức từ khi đặt 2 nam châm đĩa đẩy nhau ở khoảng cách gần

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0986477682